Brittisk säkerhetspragmatism länkar privat och offentlig sektor

2019-04-08

Vespers vårmingel gästades av brigadgeneralen Paul Gibson, ordförande för den brittiska intresseorganisationen SCEG, Security in Complex Environments Group. Han har arbetat i militära insatser i Irak, Kosovo, Bosnien och Sierra Leone och varit chef för det brittiska militära kontraterrorarbetet. Han leder SCEG sedan 2012 och är en uppskattad kommentator i försvars- och säkerhetsfrågor i bl a brittiska Times och BBC.

Efterfrågat och fullsatt vid Paul Gibsons föredag.

Så skapades SCEG

Vad är SCEG och varför? Paul Gibson berättade om några av de grova övergrepp som begicks av en del privata säkerhetsföretag efter 2003, främst i Irak. Den brittiska regeringen förstod att något måste göras och lagstiftning ansågs vara en klumpig lösning som inte skulle lösa problematiken fullt ut. De valde att engagera branschen och uppmuntra säkerhetsföretagen att jobba för en högre industristandard och benchmarking. Efter en officiell anbudsprocess 2011 fick SCEG uppdraget att vara regeringens partner för att skapa branschstandarder.

Gibson agerar genom sin roll i SCEG som säkerhetsföretagens gemensamma representant, vilket underlättar myndigheternas kommunikation med den privata säkerhetssektorn och bidrar till ökad förståelse och samarbete mellan privat och offentlig sektor. Han uppmanade beslutsfattare att tänka mer kreativt kring möjligheterna att använda den privata säkerhetssektorn för att möta samhällets svåra situationer.

- Det händer att man fastnar i en moralisk diskussion där myndigheter anses ha ett ”högre och finare syfte” och de privata företagens enda målsättning anses vara att göra vinst. Men den förutfattade meningen blir ett onödigt hinder för samarbete mellan två parter som har samma drivkraft och mål för ögonen - att göra gott genom ökad trygghet och säkerhet, menade Gibson.

Radikaliseringens konsekvenser

Britternas historia har gett dem ett globalt perspektiv på säkerhetsproblematik, samtidigt som man anammat lokala säkerhetslösningar. Dagens situation med stora flyktingströmmar till Sverige har britterna haft länge. Likaså hotet från terrorism, där britterna har många års erfarenhet men där länderna idag har mer liknande situationer.

- En av vår tids absolut största utmaningar är radikaliseringen, sa Paul Gibson. Vi har inte tillräcklig förståelse för hur radikalisering av människor i demokratiska miljöer sker och kan heller inte överskåda hur långsiktiga och omfattande konsekvenserna blir av de politiska beslut vi fattar idag.

Prispress hotar hög kvalitet

Han uttryckte kritik mot den prispress som ofta sker vid upphandlingar av säkerhetslösningar. Att certifiera ett företag mot internationellt erkända standarder tar både tid och pengar. Sådana företag är SCEG trygga med att rekommendera som bra, robusta och med högkvalitativ leverans till sina kunder. Det minskar risk både för kunder och tredje part. Men dessa certifierade företag kan inte priskonkurrera med billigare ocertifierade företag. Gibson använde det brittiska talesättet för otillräcklig betalning för kvalitetstjänster:

- ”If you pay peanuts you will get monkeys.”

Gibson menade också att den privata sektorn är en outnyttjad resurs i det inhemska samhället och pekade på att det är den som formulerar avtalen som har makten att bestämma vad de vill ha, vem de vill ha och hur de vill ha det. Han avslutade med att beskriva vikten av bygga relationer, ändra lagstiftning och skriva policys innan något händer:

- Det är bra att förbereda sig i god tid. Då finns möjligheten på plats att ta stöd av de privata företagen den dag en incident eller större kris inträffar igen.

Vesper Group blev 2018 det andra icke-brittiska säkerhetsföretaget i världen att bli godkänd som medlem i SCEG: https://www.sceguk.org.uk/


Vesper Group säljer cybersäkerhetsverksamheten till Nixu

2019-03-18

Vespers cybersäkerhet är en stark, välmående verksamhet som började som en start-up inom företaget och är i en expansiv fas. Det innebär att den behöver få växa i en företagsmiljö som erbjuder möjligheter till ett helhjärtat fokus på cybersäkerhet. Därför säljer Vesper Group verksamheten till det europeiska och renodlade cybersäkerhetsföretaget Nixu.

- Vespers cybersäkerhet har varit en framgångssaga som på drygt fyra år av organisk tillväxt blivit en uppskattad och efterfrågad leverantör. Inom ägargruppen anser vi att det är rätt läge att nu låta verksamheten få optimala förutsättningar att ta nästa stora kliv, genom att få en företagsmiljö som fokuserar på enbart cybersäkerhet, säger vd Erik Lewin.

Cybersäkerhetsverksamheten kommer under april månad att uppgå i Nixu och all personal och kunder erbjuds att följa med. Alla partnersamarbeten kommer att fortsätta inom ramen för Nixus verksamhet. För befintliga kunder förändras enbart de bolagsmässiga kontaktytorna. En av kundfördelarna är att möjligheterna till utökade tjänster blir större genom Nixus erbjudande.

- Nixu stärker genom förvärvet sitt erbjudande och sina förmågor ytterligare. Vi har en unik möjlighet att som cybersecurity partner hjälpa våra kunder att säkra sin digitalisering i en tid med ständigt ökande samhällshot och cybersäkerhetsrisker, säger Nixus Björn-Erik Karlsson, Market Area Leader Sweden.

Cybersäkerhetsdelen på Vesper har funnits sedan 2014 och har en stark förmåga genom kombinationen av mänsklig specialistkompetens och vassa dataverktyg.

- Vesper Group kommer fortsatt att kunna erbjuda och förmedla tjänsterna genom ett tätt samarbete med Nixu, säger Erik Lewin.


Vesper tillsätter strategisk säkerhetsrådgivare i Mali

2017-12-21

Vesper tillsätter strategisk säkerhetsrådgivare i Mali

Som ett led i arbetet med att främja stabilitet och konfliktlösning i Sahel-regionen, fattade Norges regering under 2016 beslut om att öppna en ambassad i Mali. Ambassaden i Bamako öppnades i slutet av 2017 och Vesper Group tillhandahåller dem med en strategisk säkerhetsrådgivare.

På många platser i världen krävs lång erfarenhet, kunskap och nätverk för att de rätta besluten ska fattas på ledningsnivå. Vespers erfarna rådgivare i strategiska säkerhetsfrågor har både militär och polisiär bakgrund och gedigen erfarenhet av att leda operativ säkerhetsverksamhet.

Läs nyheten från norska regeringen: Klicka här.


En trettonåring med holistisk syn på säkerhet

2018-01-05

Vesper Group grundades för snart fjorton år sedan

Idag är vi en tonåring som växer så det knakar och står på tre affärsben: cybersäkerhet, säkerhetsrådgivning och personsäkerhet. Internationellt sett är vi unga men i Sverige är vi bland de äldsta i branschen.

Som säkerhetsföretag jobbar vi för att våra kunder ska ha så få problem som möjligt. Vi försöker alltid att ligga steget före en attack, ett brott, en överträdelse eller andra problem. Men företag drabbas alltmer av hot, utpressningar, stölder, bedrägerier och andra brott. Och tyvärr motsvarar inte polisens resurser den ökande mängden ärenden. Vi hjälper många företag och är stolta över att fylla ett glapp och vara ett komplement. Vi är också stolta över att jobba underrättelsestyrt – det gör oss starka när vi skyddar, neutraliserar, förebygger, motverkar, skademinimerar eller reder ut.

Vad betyder underrättelsestyrt?

Jag får den frågan ibland. För oss betyder det att ge kunden en bild av vad det är som faktiskt händer, att kunna ge råd och förutsäga vad som kommer att hända. Det mesta av vårt underrättelsearbete är förstås hemligt. Men det består exempelvis av spaning, personkällor i vårt kontaktnät över hela världen, öppen information på internet, liksom Deep web, Darknet, Internet of Things, sociala medier, forum, chattrum och fildelningsnätverk. Vi hämtar in, sorterar, bearbetar, analyserar och levererar sedan råd eller konkreta åtgärder. Att täppa till en svaghet är bra, liksom att veta vad som hände och varför. Men allra bäst är när vi kan säga vad som händer härnäst.

Holistisk syn och svarta svanar

Tesen om ”den svarta svanen” menar att de största omvälvande världshändelserna nästan aldrig gått att förutse. När kaos uppstår försöker vi förutse vad som ska hända genom att titta tillbaka på sådant som redan har hänt. Och därför blir vi alltid överraskade när den osannolika ”svarta svanen” dyker upp. Tänk 11 september-attackerna, den arabiska våren, islamiska statens uppkomst och flyktingströmmarna från kriget i Syrien bl a.

Ingen kommer att se nästa svarta svan heller. Men vi på Vesper vågar i vart fall vara på plats och hämta in fakta och erfarenhet i världens högriskmiljöer varje dag. Likaså på svenska företag och hos myndigheter. Lägg därtill vår starka cybersäkerhetsförmåga, så har vi en ovanligt stark helhetssyn. Vi finns på plats i högriskområden där vi skyddar mot terrorgrupper samtidigt som vi ständigt patrullerar cybervärlden och löser säkerhetsproblem på svenska företag och myndigheter. Det ger oss inte facit på nästa svarta svan, men en holistisk syn på säkerhet och förmåga att agera kraftfullt och effektivt vad som än händer.

Erik Lewin, CEO


Vesper Group recruits Sirpa Franzén

2017-10-06

"Vesper Group is doing very well, but we need to have higher visibility," says CEO Erik Lewin. Therefore, we are very pleased to have recruited Sirpa Franzén as Director of Communications, one of the most experienced communicators in the security and crisis communications industry.

Sirpa Franzén has a long experience from the Swedish Security Service (Säpo), Swedish Armed Forces and the Government Offices. She has also worked at Sweden's embassies in Moscow and Helsinki and was most recently press officer at the energy company E.ON.


Vesper Group second to be awarded ICoCA certification

2017-09-22

Vesper Group second to be awarded ICoCA certification

This summer, Vesper Group was honored to be the second company globally awarded with ICoCA (International Code of Conduct Association) certification. The ICoCA has thus verified that Vesper Group´s business and services are committed, and adhere to, principles of International Human Rights and Humanitarian law. The purpose of the Association is to monitor, audit, and verify that Security Industry members adhere to these principles.

Vesper Group is proud to be at the forefront of the process of professionalizing and quality-assuring the Security Industry, to deliver the best services to our clients as well as being a responsible actor and a positive influence in the contexts where we operate.


Vesper Group and the Swedish Armed Forces signs Declaration of Intent

2017-07-11

Vesper Group and the Swedish Armed Forces has signed a mutual Declaration of Intent regarding the professional development of their respective employees.

Read more here CLICK HERE!