Vårt arbetssätt


Känner ni er osäkra?

Många känner sig utlämnade och osäkra kring hur de analytiskt och operativt ska hantera alla cyberhot som det skrivs om och som de drabbas av. Vesper erbjuder skräddarsydda lösningar som samtidigt ger ett heltäckande skydd.

200 dagar

Det finns två blinda fläckar hos många företag och organisationer. Den ena är hur man upptäcker en angripare som tagit sig förbi gränsskyddet eller en som kommer inifrån. I dag tar det i genomsnitt 200 dagar för en organisation att upptäcka att de har blivit hackade och det finns ett tydligt samband mellan hur lång tid det tar och hur kostsam incident blir.

Vad är darknet?

Den andra blinda fläcken handlar om hur man övervakar den enorma digitala informationsmiljön – Internet, darknet, sociala medier, chattar osv – utifrån de hot och risker som faktiskt är relevanta för ett specifikt företag. I den miljön finns hot och risker som slår brett mot organisationen och handlar om allt från fysiska hot och varumärkesskydd, till dataläckage och tekniska sårbarheter.

360 grader

Vesper har tagit fram en lösning på dessa problem och kan erbjuda en 360 graders synbarhet och medvetenhet kring hot och risker, i såväl de egna nätverken som i den digitala informationsmiljön utanför.

Kunderfarenheter


Vesper larmar företag för att kunna riskminimera och avvärja hoten:

Varningsklockorna ringde högt en fredagskväll när en av Vespers analytiker såg avvikelserapporterna från en av kunderna trilla in på dataskärmen. Affärssystemet hos kunden agerade nämligen på ett sätt som kraftigt avvek från deras normalbild på internet. Systemet var i färd med att omsätta finansiella värden som skulle kunna bli skadliga för företaget. Analytikern larmade omedelbart och i samspel med företagets säkerhetsavdelning satte Vesper in motåtgärder. Det visade sig att företaget var utsatta för ett angrepp med skadlig kod som syftade till att sätta stopp för hela deras handel. Men den här gången kom inte angriparna så långt att de kunde hota företaget och kräva en lösensumma för att släppa handeln fri igen.
Vespers tidiga upptäckt och motåtgärder gjorde att bolaget kunde fortsätta bedriva handel genom hela attacken. Vesper tog också bort den skadliga koden, tog reda på hur angreppet gått till och såg sedan till att kunden inte längre var sårbar för den typen av attacker.


En medarbetares personliga uppgifter förekom i en läcka i en personligt komprometterande situation på nätet, en situation som kunde bli riskabel för företaget och dess varumärke. Vesper larmade, tog bort uppgifterna från nätet och våra erfarna förhandlare förberedde företaget så att de var redo inför en eventuell utpressningssituation. Vesper utbildade även företaget för att öka medvetenheten om hur man undviker liknande situationer.


Vesper upptäckte att affärskritisk information från ett svenskt bolag fanns åtkomlig på det öppna nätet och larmade omgående företagets säkerhetsavdelning. Det visade sig att en av företagets konsulter av misstag hade gjort tre dokument tillgängliga på internet. Uppgifterna rörde känsliga affärsavtal med kunder, sådana som kunde skada pågående förhandlingar och även framtida kundrelationer. Företaget kontaktade konsulten som blev varse läckan, täppte till den  och åtgärdade sårbarheter och hantering i sitt system. Vesper kunde också försäkra sig om att informationen aldrig hade hamnat i orätta händer.


Threat hunting är när vi proaktivt jagar potentiella hot och intrång innan de gått för långt och i ett fall fick vi genom cyberunderrättelser misstanke om att en utländsk grupp försökte ta sig in i ett företags nätverk och stjäla information. Underrättelsen visade att gruppen vanligtvis angriper genom att infektera anställdas datorer med skadlig kod och att datorerna sedan kopplade upp sig till angriparen via krypterad webb-trafik. Med hypotesen att angriparna hade lyckats etablera ett fotfäste i företagets nätverk genom att infektera datorer, gick vi gick igenom webb-trafiken från alla datorer. Det visade sig att ett fåtal datorer kommunicerade till okända destinationer och en av dem anropade regelbundet en ovanlig adress. En forensisk undersökning av datorn visade att den var infekterad och Vesper kunde identifiera ett avancerat angrepp som undgått alla automatiska verktyg och gjorde det innan angriparen lyckats komma över information.

Genom att ständigt scanna hur kundens varumärke förekommer bl a på öppna internet, kopplat till IP-adresser, på darkwebb, i hackerforum och sociala medier (inklusive fejkade konton), har Vesper alltid koll på kundens digitala risker och vilka cyberhot som finns utanför deras nätverk.

Vi är Vesper.

Vesper Group grundades 2004 och är ett svenskt underrättelsebaserat säkerhetsföretag. Vi som jobbar här har unika erfarenheter från bl a Försvarsmaktens specialförband, Säpo, MUST och Nationella Insatsstyrkan. Vi har högkvalitativa analytiker, IT-säkerhetsexperter samt kris- och konflikthanterare. Vesper Group är certifierade enligt ISO 18788, ISO 9001 och PSC-1. Vi är det andra bolaget i världen att certifieras enligt ICoCA, International Code of Conduct Association.


Ditt namn (obligatorisk)

Epostadress (obligatorisk)

Ditt meddelande

Varför vi heter Vesper

Vesper är det latinska namnet för den klart lysande aftonstjärnan Venus. Det är den första som syns på kvällshimlen och den som slocknar sist i gryningen. Myten säger att de gamla grekerna trodde att det var två olika stjärnor och att det dröjde länge innan babylonierna övertygade dem om att det var en och samma stjärna.
Berättelsen visar att det man tror sig se, inte alltid stämmer. Vesper är den klart lysande aftonstjärnan som kan leda dig rätt när allt blir dunkelt. Precis som vi på Vesper Group – ett underrättelsebaserat säkerhetsföretag.


Info

Head office Vesper Group
Arenavägen 45
SE 121 77 Johanneshov,
Stockholm
Switchboard: +46 (0)8 400 25 400
E-mail: info@vespergroup.se