Uttagningsprocess och fysiska tester

Vespers uttagningsprocess består av två huvudsakliga delar. Del ett är en initial intervju för att vi ska kunna skapa en uppfattning om dig som sökande. Del två är en dag med skytte, sjukvård och fystester samt mer allomfattande djupintervjuer. Utöver de fysiska och taktiska krav som ställs lägger Vesper Group stor vikt vid personlig lämplighet och gott omdöme.

De fysiska kraven består i att på maximalt 32 minuter klara av följande moment:
1. Lyfta och bära en 90 kg tung medvetslös person 200 meter.
2. Tre varv vardera av:
– 15 gånger räckhäv
– 200 meter löpning
– 25 gånger hand-release burpees
– 200 meter löpning

Räckhäv och burpees får brytas ner i flera mindre set, exempelvis 3×5 räckhäv och 5×5 burpees.
Samtliga repetitioner måste dock vara genomförda innan nästa moment påbörjas.