Poddar om ledarskap och kriskommunikation

2018-06-25

Två kriserfarna personer med olika perspektiv: om att leda verksamhet i högriskmiljöer och om när media skärskådar din verksamhet under kris.Vespers vd Erik Lewin och kommunikationschefen Sirpa Franzén intervjuades nyligen om sina erfarenheter av Moderna Kompetenser.

Erik berättar om ledarskap och rekrytering, om att arbeta i högriskmiljöer där terrorism ständigt är närvarande, om cyberhackers  och mycket mer.
Sirpa beskriver erfarenheter från bl a Försvarsmakten och Säpo när operativ verksamhet hamnat i medias strålkastarljus och hon delar även sina bästa tips.

"Rekrytera personer som är bättre än du själv är, så åker du med." Lyssna på podden med Erik Lewin

"Ta tid för det mänskliga mötet." Lyssna på podden med Sirpa Franzén


Att jobba i Bagdad

2018-06-18

Namn: Torbjörn
Ålder: 34
Intressen: Hobbymekaniker, gillar styrdans
Ledord: Ödmjukhet och ständig förbättring

Hur såg din första kontakt med Vesper ut?
Jag stötte på ett team när jag var på utlandstjänst i ett operationsområde med Försvarsmakten. Mötet inspirerade mig. Det var ett självständigt litet team svenskar i högriskmiljö och de jobbade snarlikt oss, men på ett annat sätt än i det militära. Det ledde till att jag började fundera, planen mognade och sedan förberedde mig under en längre tid. När jag väl sökte var jag både klar i tanken och i god fysisk form.

Du har jobbat två år i Mellanöstern. Hur får du ihop yrkes- och privatlivet med ett barn hemma i Sverige?
Jag jobbar i snitt åtta veckor och är ledig fyra. Inga problem för en singelperson, men det fungerar nästan klanderfritt även för mig som har ett barn. Allt var förstås noga planerat, förankrat och förberett i familjen innan jag åkte. Men jag kan stötta med många saker även från Irak – jag har t ex genomfört sjukvårdssamtal och läkarmöten. Dagens teknologi underlättar enormt mycket, det finns Skype och annat för att hålla bra kontakt. Vid mina hemmaperioder får mitt barn och familj all min tid och närvaro. Jag har inte en massa jobb i huvudet utan är verkligen där hela tiden.

Berätta litet om din bakgrund, vad har du studerat och vilka yrkeserfarenheter har du?
Jag har jobbat åtta år i Försvarsmakten varav flera år i utlandstjänst. Är skytteinfanterist i grunden och avslutade med polisiär tjänstgöring i utlandstjänst. Jag har också gått Polishögskolan och jobbat två år som polis.

Hur kommer dina erfarenheter till sin rätt på Vesper?
Jag måste ta ett mycket större ansvar än i de stora myndighetsorganisationer där jag jobbat tidigare. Det går inte att bara utgå från det jag inledningsvis får som uppgift. Exempelvis måste jag kunna fixa tekniska detaljer på ett fordon eller läsa in mig på morgondagens uppdrag. Ena dagen gräver jag loss en bil ur ett sandigt dike och nästa dag jobbar jag i slips och kostym under ett skyddsuppdrag. Precis allt jag tidigare lärt mig och mina personliga färdigheter kommer till sin rätt. Jag tvingas också hela tiden att röra mig i ytterkant för det jag kan och för min sociala kompetens. Sådan förändring och omväxling är ren stimulans för mig.

Vad är det bästa med jobbet?
Att vi är en liten sammansvetsad grupp. Att vi har samma arbetsmoral och uppgiftslösande attityd i gruppen.

Och vad är svårast?
Alla får kämpa med självdisciplinen. Det kan bli perioder då arbetet blir väldigt enahanda och det gäller att hålla sig på topp ändå. Andra perioder kan det vara hög stressnivå i en påfrestande miljö, då gäller samma sak.

Vad vill du göra i framtiden?
Det här är ett långsiktigt engagemang för mig. Jag vill lära mig och utvecklas, inte stagnera och jag planerar i ett- eller treårsperioder. Jag vill stanna på Vesper, på en annan tjänstgöringsort eller i en annan befattning. Det är jätteviktigt för mig att upprätthålla självdisciplin och struktur.

 

 
Teamleader går igenom taktik inför ett uppdrag.

Kort om operatörens vardag – berättat av teamleader
Förberedelserna är 90 % av genomförandet och bygger på tydliga rutiner och goda preparationer. Då flyter genomförandet på, oavsett om justeringar sker.

Vi planerar vår verksamhet minst 24 timmar före uppdrag. Rekognoscerar och uppdaterar material. Förbereder profil, klädsel, utrustning, vägval, taktik för uppgiften. Tar fram tillstånd som krävs, hämtar in senaste kunskap från platsen. Visualiserar och pratar ihop oss i teamet.
God sömn, träning är a och o för att vara alert och förberedd på bästa sätt.

Vid genomförandet är det glasklart vem som gör vad. Alla har sin roll och sina uppgifter. Allt är planerat – från egen mental förberedelse till sjukvårdsberedskap och vilken personlighet som lämpar sig på olika platser. Man måste hålla sig till sin roll men vara flexibel om allt kastas om eller ändras.

Efter varje uppdrag sker en kort samling, debrief, och cirkeln fortsätter när vi går igenom framgångsfaktorer, utmaningar och utveckling. Det går aldrig att slappna av eller hamna i slentrianbeteende. Varje kväll går vi igenom hela dagen på samma sätt och planerar sedan för kommande uppdrag.

Nyckelegenskaper för en operatör
Självdisciplin, flexibilitet, anpassningsförmåga.
Ha god självinsikt, personlig mognad, ödmjukhet och en stor förändrings- och förbättringsvilja.
Vara uthållig, gilla att träna, öva, föröva.
Måste gilla lagarbete.
Erfarenhet från Polisen eller Försvarsmakten, helst ha jobbat i högriskmiljöer i och olika kulturer.


Nytt samarbete motverkar hot, hat och trakasserier

2018-06-14

Vesper Group och utbildningsföretaget Hantera agera inleder samarbete. Syftet är att erbjuda heltäckande utbildningspaket och säkerhetslösningar för att motverka effekterna av hot, hat och trakasserier.

– Tillsammans med Hantera agera kan vi erbjuda heltäckande lösningar för företag, organisationer och personer som är utsatta för hot, hat eller våld, säger Erik Lewin, vd för Vesper Group.

Hantera agera arbetar med utbildningar för att skapa trygghet och strategier i bemötandet av hot och hat inom yrkeslivet. Sedan våren 2017 har verksamheten utvecklats för att fungera med flera olika yrkesgrupper som journalister, politiker och bibliotekarier.

– Vi är mycket stolta över att få presentera det här samarbetet med Vesper Group, och jag är säker på att vi tillsammans kommer kunna göra en verklig skillnad för våra uppdragsgivare, säger Philippa Borgh, medgrundare till Hantera agera.

Vesper Group och Hantera agera kommer tillsammans att erbjuda utbildningar för utsatta företag och organisationer. Hantera ageras expertområde är inom den psykosociala arbetsmiljön och Vesper Group är experter på riskanalyser, säkerhetshöjande åtgärder och cyberunderrättelsearbete.

Hantera agera grundades 2017 och drivs av Philippa Borgh och Johannes Jakobsson. Philippa Borgh är legitimerad psykolog med bakgrund från Polishögskolan, Kustbevakningen och Säpo. Hon har även arbetat inom rättspsykiatrin. Johannes Jakobsson är journalist och har bl a arbetat med Efterlyst och Veckans brott. Under 10 års tid var han verksam hos Stiftelsen Expo och har även arbetat inom Kriminalvården och rättspsykiatrin.

Vesper Group grundades 2004 och är ett svenskt underrättelsebaserat säkerhetsföretag med personal från bl a Säpo, Polisen, Försvarsmaktens specialförband och MUST. Vesper har högkvalitativa analytiker, IT-säkerhetsexperter samt kris- och konflikthanterare.


Ett brittiskt underrättelseperspektiv på Sverige

2018-05-30

Nyligen arrangerade Vesper Group ett vårmingel för en rad nyckelpersoner i den svenska säkerhetsbranschen. Många intressanta samtal ägde rum under kvällen, men fokus låg helt klart på en föreläsning av en brittisk underrättelsespecialist om den hotbild som präglar dagens säkerhetskontext och en av de mest aktuella aktörerna i sammanhanget; Ryssland.

Spionage, påverkanskampanjer och bedrägerier
- Rysslands nutida agerande är inte alls mystiskt eller märkligt. Tvärtom följer det en klar politisk linje som lades för många år sedan, förklarade underrättelsespecialisten Robert.

Robert arbetar i dag som säkerhetsrådgivare på Vesper, men har i många år verkat för den brittiska regeringen och utrikesförvaltningen. Han beskrev begreppet ”nära utomlands”, som omfattar de områden i Rysslands närhet som anses ligga inom deras intresse- och påverkanssfär. I kanten av denna sfär återfinns Sverige, som därmed blir ett direkt mål för rysk påverkan och politik.

Inte bara gränser och territorier hotas eftersom Ryssland har adapterat en hybridkrigföringsdoktrin. Öppna och dolda inslag kombineras och innefattar irreguljära förband såsom väpnad milis, skapande eller understödjande av oro i andra länder – via separatiströrelser eller politisk opposition – samt psykologisk krigföring, informationsoperationer, elektronisk krigföring och IT-angrepp.

Robert beskrev också konkret hur svenska företag kan drabbas genom så kallade ”logiska bomber”, en programkod i ett program som aktiveras när vissa villkor uppfylls, antingen vid en tidpunkt eller när en viss omständighet inträffar.

Rådet: var aktiv i säkerhetsarbetet
Så vad gör man för att skydda sig och sin verksamhet från sådant avancerat sabotage? Enligt underrättelsespecialisten Robert är det ingen idé att satsa dyra pengar på konventionell IT-säkerhet såsom brandväggar och liknande:

- Det tar bokstavligen minuter att ta sig förbi denna typ av säkerhetsåtgärder, även de bästa.

Han menade att lösningen ligger i att vara aktiv i sitt säkerhetsarbete, att utveckla en strategi där man kombinerar fysisk säkerhet och cybersäkerhet samt införa ett flerskiktat försvar. Genom att kontinuerligt övervaka verksamhetens system, samla in underrättelser om hot utanför brandväggarna och prioritera den mänskliga faktorn kan man tidigt kunna upptäcka avvikelser och avvärja hot och attacker.  Det är något som Robert tillsammans med kollegorna på Vesper Group är experter på.


På bilden inleder Vespers vd Erik Lewin föredraget.


Har du koll på SUA? Säkerhetsskyddad upphandling

2018-04-25

"En säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal." Det låter komplicerat, men SUA behöver faktiskt inte vara en snårig djungel att ta sig fram i.

Såhär ligger det till.

Vad omfattas och vem ansvarar
Varje organisation som omfattas av säkerhetsskyddslagen, ska ha det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Det kan vara statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag eller enskilda.

Säkerhetsskyddet ska omfatta sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet. Obehöriga ska inte kunna komma in på platser där sådana uppgifterna kan inhämtas, eller där man bedriver verksamhet kopplad till rikets säkerhet. Till sist ska personer som deltar i arbete kopplat till rikets säkerhet vara pålitliga ur säkerhetssynpunkt.

Den som är ansvarig för verksamheten ansvarar för att säkerhetsskyddet är tillräckligt bra. Och det här gäller oavsett om den skyddsvärda uppgiften, tillträdet till en plats, om den som sköter arbetet är anställd i den egna organisationen, eller om den ansvariga har köpt tjänsten. Så långt, ganska enkelt?

Köpa tjänster och rikets säkerhet
På senare tid har vi sett flera publika exempel på att det kan gå illa när man köper tjänster eller outsourcar. Men det behöver inte vara så. Så klart behöver alla verksamheter köpa vissa tjänster. Och det går bra att köpa tjänster även kring verksamhet där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till Sveriges säkerhet.

Först måste köparen säkerställa att det finns ett fullgott säkerhetsskydd hos den man vill köpa tjänst av. Alltså, den som begär in anbud eller träffar avtal om upphandling där det förekommer hemliga uppgifter, måste först ha ett skriftligt säkerhetsskyddsavtal med anbudsgivaren/leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det aktuella fallet.

Syftet är att köparen måste vara säker på att leverantören har tillräcklig informationssäkerhet (inklusive IT-säkerhet), tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning av personal. Både före och efter träffat avtal. Och vidare att leverantören utbildar och följer upp att allt funkar som det ska över tid. Leverantören måste ju uppnå den nivå som köparen har för sina sekretessbelagda uppgifter och som är nödvändiga för upphandlingen.

Hemligt uppdrag
Till sist, en viktig detalj - uppdrag med hänsyn till Sveriges säkerhet ska hållas hemliga i enlighet med säkerhetsskyddsavtalet mellan köpare och leverantör.

Har du fortfarande frågor? Vi på Vesper tagit fram en uppdaterad, relevant och informativ rådgivning/utbildning hur man gör denna typ av upphandling. Det är en utbildning om tre timmar och därefter har du de grundläggande kompetenserna för att göra en SUA som både tillgodoser rikets säkerhet och som tar hänsyn till den sekretess som lagen efterfrågar.

Kontakta oss om du undrar över något, vi reder ut det!

Vespers säkerhetsskyddsspecialister


Sluta jaga virus! Lägg kraft på att förstå hotet

2018-04-19

Vesper Group med partnern Darktrace bjöd nyligen på ett frukostsamtal om cybersäkerhetsläget på advokatbyråer i Sverige. Även om fokus låg på situationen i juristbranschen, kan mycket sägas vara allmängiltigt för svenska företag idag.

- Det finns fortfarande alldeles för många som jagar det senaste viruset i stället för att förstå vem som ligger bakom en cyberattack och vilken avsikt och förmåga de har, sa Rickard Dittmer, affärsområdeschef på Vesper Group och som inledde morgonens samtal.

200 dagar i genomsnitt för upptäckt av intrång
Rickard fortsatte med att beskriva jakten på inkräktaren i systemet som ganska fruktlös och planlös. Han menade att för att långsiktigt kunna minimera och bekämpa en attack bör man förstå vad det större bakomliggande syftet är och hur resursstark angriparen är. Då har man större möjlighet att anpassa sina insatser på ett effektivt sätt. Och det krävs en förmåga att omedelbart känna avvikelser i ett företags IT-system, lite som den mänskliga kroppens immunförsvar. Upptäckt och bekämpning måste börja genast. De genomsnittliga 200 dagar det idag tar för ett företag att upptäcka ett intrång är en onödigt lång tid som kan vara förödande.

Cyberkriminella ser juristbranschen som sårbar och lönsam
Cybersäkerhetsexperter från Vesper och Darktrace beskrev vidare hur många av dagens statiska säkerhetslösningar såsom antivirusprogram och brandväggar inte är tillräckliga. Eftersom hoten kommer både inifrån och utifrån krävs det dynamiska lösningar som klarar av att hitta de nålar i höstacken som utgör faktiska hot och risker. Enligt brittiska National Cyber Security Centre, så är advokatbyråer särskilt utsatta eftersom de ibland kan utgöra den svagaste länken i kedjan för att komma över klienters information. Cyberkriminella ser med ökande intresse på juristbranschen som både sårbar och lönsam.

Kortade reaktions- och aktionstider samt ”ajabaja-lista”
En av Vespers advokatbyråkunder i Stockholm beskrev hur mycket mer effektivt och säkert arbetet med it-skydd blivit tack vare samarbetet med Vesper och Darktrace. Både reaktions- och aktionstiderna hade kortats avsevärt och många befintliga brister i nätet hade kunnat åtgärdas genom de veckovisa avvikelserapporterna. Eller när något varit mer akut, genom telefonsamtalet från Vespers analytiker.

Kunden beskrev också hur det blivit lättare att med hjälp av humor och detektion förmå de anställda att agera regelrätt i systemet.
- Jag ser numera när arbetet inte hanteras systematiskt korrekt och har inrättat begreppet ”ajabaja-listan” – och på den vill ju ingen vara!


FAKTA om 200-dagarsproblemet

Tiden det tar att detektera att man haft ett intrång på sitt nätverk är avgörande. I dag tar det i genomsnitt 200 dagar för ett företag att upptäcka ett intrång och drygt 66 dagar för att återfå kontrollen över sitt nätverk. Många intrång upptäcks först efter att angriparna lyckats med sin målsättning. Ofta är det externa parter som informerar företaget om angreppet. Kostnaden för ett intrång är direkt korrelerat till hur lång tid det tar att upptäcka det.


Vesper första svenska personsäkerhetsföretaget på International Security Expo

2018-04-12

Under två dagar i november förväntas det komma 12 500 besökare och drygt 350 utställare till den internationella säkerhetsmässan International Security Expo i London. Den världskända mässan, som tidigare hette UK Security Expo, har målsättningen att bli det största globala säkerhetseventet och Vesper Group blir det första svenska personsäkerhetsföretaget att ställa ut på mässan.

- Vesper har ett utmärkt rykte och anses vara ett av de företag som utgör ett riktmärke i säkerhetsbranschen, säger Vespers vd Erik Lewin. Vi vill bidra till att höja den internationella standarden i den privata säkerhetssektorn och därför är det självklart för oss att delta på International Security Expo.

Security Expo har funnits med olika inriktningar i nästan 20 år. De senaste åren har fokus legat på nationell säkerhet och privata företag och under den tiden har den vuxit i snabb takt, 65% på tre år.

- Vi kommer att delta med andra medlemmar i brittiska Security in Complex Environments Group, SCEG, berättar Erik Lewin. Det känns helt rätt för oss eftersom britterna är bland de världsledande i säkerhetsbranschen och SCEG:s medlemmar utgörs av mycket välskötta bolag med internationella säkerhetsstandarder.

International Security Expo äger rum den 28 - 29 november i London Olympia. Det är den största brittiska säkerhetsmässan för nationell säkerhet och privata företagssektor. Den har internationella besökare från regeringskanslier, transportbranschen, tull- och brottsbekämpande myndigheter, försvarssektorn, räddningstjänst och cybersäkerhetsbranschen. Mässans seminarier, workshops och interaktiva evenemang tar upp många av världens stora utmaningar för medborgare, gränser och infrastruktur.

Läs mer om mässan: https://www.internationalsecurityexpo.com/

                  

Mässhallen London Olympia.                   SCEG:s montrar på mässan.


Vesper Group tillsätter säkerhetsrådgivare i Bangladesh

2018-03-14

Vesper Group fortsätter sin närvaro i Bangladesh genom att tillhandahålla säkerhetstjänster till en av Europas ledande tillverkare av kommersiella fordon och maskinteknik. Uppdraget börjar i mitten av mars.

- Ett fullgott personsäkerhetsarbete i en komplex riskmiljö likt den i Bangladesh tar många år att bygga upp, säger Erik Lewin, vd för Vesper Group. Men vår ständiga närvaro i regionen möjliggör för oss att med kort varsel kunna ta fram en hotbildsbedömning inför varje individuell resa, projekt och evenemang. Inför uppdragets start har vi analyserat säkerhetsläget i regionen och på orten.

Nyligen blev Vesper det andra icke-brittiska säkerhetsföretaget i världen att bli godkänd som medlem i den brittiska intresseorganisationen Security in Complex Environments Group, SCEG. SCEG samlar välskötta och kompatibla bolag med internationella säkerhetsstandarder och med mänskliga rättigheter i fokus för sin affärsmodell. Vesper var också ett av de första  företagen i världen att bli certifierade av säkerhetsföretagens internationella kontrollorgan International Code of Conduct Association, ICoCA, som säkerställer att medlemsföretagen respekterar och upprätthåller mänskliga rättigheter oavsett var i världen de är aktiva.

Vespers ständiga närvaro i regionen möjliggör snabb projektstart, även i en komplex riskmiljö som Bangladesh.

Efterlängtad säkerhetsskyddslag

2018-02-20

Det är väl ingen kioskvältare direkt, propositionen om en ny svensk säkerhetsskyddslag som kom idag.

Men vi som arbetar med att stärka Sveriges säkerhet och brinner för att utveckla svensk säkerhetskultur säger: äntligen!
När lagstiftningen träder i kraft nästa år har vi de nya och rätta verktygen i verktygslådan.

Den nya säkerhetsskyddslagen är en helt nödvändig uppdatering till de förutsättningar som krävs i dagens säkerhetsskyddsarbete. Särskilt sett till utvecklingen de senaste tio, femton åren så är den nya lagstiftningen mycket välkommen. Så mycket har hänt i vår omvärld, på informationssäkerhetsområdet, med den allmänna teknikutvecklingen och hur fientliga angrepp sker idag. Det mest uppenbara är myndigheters outsourcing där man, utan att först identifiera vad som är skyddsvärt, har spridit skyddsvärd information. Men även olika former av elektroniska angrepp från stora som små aktörer med varierande syften och målsättning. Som de 10 000-tals riktade it-attacker som sker mot Sverige varje månad. Stora angrepp med skadlig kod som drabbat företag, sjukhus och myndigheter med stora kostnader som följd.

Några saker i propositionen som är särskilt efterlängtade:
- En pedagogisk och tydlig beskrivning av säkerhetsskyddsanalysens betydelse för vilket säkerhetsskydd en myndighet eller säkerhetskänslig verksamhet behöver.
- Ett tydliggörande för allmän och enskild verksamhet som visar skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
- En skärpning när det gäller utkontraktering (outsourcing) och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet samt krav på säkerhetsskyddsavtal och samråd med tillsynsmyndigheterna.

Säkerhetsskyddslagstiftningen kräver att statliga myndigheter, kommuner, landsting samt andra som lyder under säkerhetsskyddslagen ska verka efter ”ansvarsprincipen”. Det betyder att de fr o m 1 april 2019 ska ansvara för sitt eget säkerhetsskydd, sin egen informationssäkerhet och förhålla sig till andra lagar och förordningar.

På Vesper börjar vi nu ivrigt att bena i och omsätta propositionen i operativ verksamhet. Vi ser fram emot att – tillsammans med andra svenska experter – skapa en nationell säkerhetskultur som skyddar våra demokratiska värden.

Björn Lysell, affärsområdeschef

Propositionen finns att läsa här.


Hot och hat på jobbet går att åtgärda

2018-02-15

Vid ett frukostföredrag idag hos Vesper Group lämnade företaget Hantera Agera en lägesbild från sitt arbete med att skapa struktur och ge verktyg för yrkesgrupper som drabbas av hot, hat och trakasserier. Journalisten Johannes Jakobsson och psykologen Philippa Borgh beskrev effekten när en grupp journalister upptäcker hur mycket de krympt sin egen värld på grund av de hot och det hat de får ta emot.

- Det blir väldigt tyst i rummet när de får upp ögonen för att de ibland faktiskt undviker att berätta om vad de jobbar med, inte besöker shoppinggallerian under välbesökta tider eller oroar sig för att gå ut med sina barn i vissa sammanhang, berättade Johannes.

Johannes och Philippa anordnar workshops där de tydligt ser att för många journalister har jobbet fått konsekvenser som begränsar deras privatliv. Ofta har det hänt utan att de reflekterat över det. Somliga ser sig ständigt över axeln, går med luvtröja på och går bara och handlar mat sent på kvällen för att undvika exponering.

Vågar provocera mer på en måndag
Philippa beskrev också hur det blir ett konkret demokratihot när en reporter anpassar både ämne och tidpunkt för publicering:
- Det finns många som inte skriver vissa typer av artiklar på en torsdag eller fredag, eftersom de vill ha helgen i fred. De orkar inte med att bli utsatta för hat och hot via mejl och på sociala medier och anpassar sig till att ”kanske våga provocera lite mer på en måndag”.

Workshops är en bra form för att bena i och sortera i en utsatt situation enligt Philippa och Johannes. Egna reflektioner tillsammans med kollegor gör att de då inte håller det obehagliga som händer på armlängds avstånd. Hantera Agera arbetar även med andra utsatta yrkesgrupper såsom politiker och bibliotekarier för att de ska kunna skapa struktur och få kontroll på sin situation.

Det går att undvika negativa konsekvenser
Vespers vd Erik Lewin anknöt till egna erfarenheter av att ha skyddat journalister, där somliga faktiskt behövt få koll på om det satt en bomb under bilen. Och där andra ”bara” upplevde ett starkt obehag:
- Det spelar ingen roll om det är ett verkligt hot eller en upplevd otrygghet när människor känner sig utsatta och riskerar att fara illa. Lås, larm och bevakning är en sak, men känslan av ständigt obehag nöter ner många och gör att de börjar ägna sig åt egencensur på olika sätt.

Björn von Sydow, fd polis med lång erfarenhet av att göra grundliga riskanalyser enligt olika modeller, procedurer och standarder beskrev hur han idag arbetar på Vesper.
- Det gäller att fokusera på modellen och att ha systematik i sin riskhantering. Det spelar ingen roll om det handlar om en oljedepå eller en bibliotekarie. Jag gör riskanalyser i bolag och myndigheter med väldigt olika verksamheter. Det kan vara inför en omorganisation, på en stor geografisk yta eller utifrån hot mot enskilda personer.

Björn menade att det går att undvika negativa konsekvenser genom att se dem i förväg. Han beskrev kort delar av sitt systematiska arbete som utgår från ett antal frågor såsom exempelvis: identifiera hotutövaren/förövaren, bedöma avsikt och förmåga, kartlägga tillfällen till fysisk närvaro och att vidta åtgärder utifrån det.

Johannes Jakobsson från Hantera Agera berättar att det går att göra vardagen enklare, trots en utsatt situation.
Genom att ligga i framkant och göra grundliga riskanalyser går det att undvika negativa konsekvenser. Björn von Sydow och Erik Lewin, Vesper Group.

Fakta
JMG Göteborgs universitets statistik från 2016 visar följande om journalister:
26,5 % utsatta för hot, våld och trakasserier under 2016
60 % har någon gång varit utsatta
Män är lika utsatta som kvinnor
83 % män ligger bakom problematiken

BRÅ:s statistik 2017 visar följande om politiker:
24 % av samtliga förtroendevalda har påverkats i sitt uppdrag genom hot, hat och våld
29 % av dessa har påverkats och censurerat sig själva vilket kan handla om att inte uttala sig i en fråga, agerat passivt eller ändrat ståndpunkt i en fråga. Yngre uppger att de påverkas i större utsträckning (46 %)
Vanligaste orsaken till att bli utsatt är att det fattats ett beslut och den vanligaste förövaren är en förargad man.

DIK:s rapport från 2017 visar följande om bibliotekarier de senaste två åren:
39 procent säger att det förekommit våld
30 procent har upplevt ett aggressivt beteende riktat mot sig personligen i yrkesrollen
19 procent har tagit emot hot i sin yrkesroll
55 procent upplever att förekomsten av hot har ökat