Vesper-praktik inom cybersäkerhet

Sara Fresker

Hur ser de pågående studierna ut och kort om vad du gjorde innan dessa?
Jag läser sista terminen inom internationell samhällsvetenskap, fred- och utvecklingsstudier. Det har gett mig kunskaper om allt från konflikthantering till ekonomi, globalisering och säkerhetsfrågor. Före studierna jobbade jag som kock i Trondheim och inom vården hemma i Östersund.

Varför sökte du dig till Vesper Group för din praktik?
Min utbildning leder ofta till ett vägskäl mellan utvecklingsfrågor eller säkerhet. Jag ville praktisera inom säkerhet och lära mig mer om hur ett privat företag jobbar. Vesper lockade genom flera olika affärsområden och därmed fler aspekter av säkerhetsfrämjande arbete. Men även kollegornas kompetens från både civil, militär och polisiär bakgrund som ger värdefull guidning och inspiration.

Vilka är dina uppgifter på Vesper Group?
Jag jobbar främst med Cyber Threat Intelligence, ett helt nytt område för mig. Det viktigaste har varit att lära mig om våra tekniska säkerhetslösningar, som gett mig kunskap om OSINT (open source intelligence; öppen underrättelseinformation), deep och dark web. Men jag jobbar även med regelefterlydnad för mänskliga rättigheter, Code of Conduct och jämställdhetspolicy – extremt viktigt för oss som företag och de som arbetar för oss i högriskmiljöer.

Vilka erfarenheter tar du med dig?
Den viktigaste är förberedelse för arbetslivet efter examen. Jag har lärt mig att om man gör sitt allra bästa och är villig att lära sig och utvecklas, så har man kommit långt. Vikten av mångfald bland medarbetarna är en annan: olika bakgrunder och erfarenheter, som också är en av Vespers styrkor.

Vad har varit mest oväntat?
Mest oväntat var att man kommunicerar väldigt rakt på sak, inte som på universitetet där man svävar ut lite innan man kommer till saken och ger en analytisk bakgrund eller en förklaring till sin slutsats.

Vad har du uppskattat mest?
Kollegornas välkomnande och bemötande! Det är väldigt viktigt den första tiden eftersom det är annorlunda och nervöst att komma till en ny arbetsplats, speciellt som student. Jag har även uppskattat att min mentor gett mig arbetsuppgifter och sedan låtit mig arbeta självständigt.

Vad är planen efter avslutade studier?
Jag drömmer om att plugga till en Masters utomlands. Men först vill jag börja arbeta och använda min utbildning och kunskap till att göra skillnad på riktigt och bidra till en bättre, säkrare värld.


Sara Fresker