Vesper-praktik inom säkerhetsrådgivning

Victoria Anderberg

Hur ser de pågående studierna ut och kort om vad du gjorde innan dessa?
Jag går min sista termin på Företagsuniversitet, där jag utbildar mig till diplomerad säkerhet- och trygghetskoordinator. Det är en relativt bred säkerhetsutbildning där jag valt att fördjupa mig i underrättelseinhämtning. Innan dess arbetade jag inom Kriminalvården och Försvarsmakten.

Varför sökte du dig till Vesper Group för din praktik?
Jag blev tipsad om Vesper Group av mina militära kontaktnät och kände direkt att företagets underrättelseinriktning passade väl in på vad jag vill arbeta med i framtiden. Eftersom jag vill utveckla mina erfarenheter av informationsinhämtning så kändes Vesper Group som ett självklart val.

Vilka är dina uppgifter på Vesper Group?
Jag tillhör Vesper Groups Security Intelligence Management. Här har jag arbetat mycket analytiskt med omvärldsanalys och kartläggning av potentiella hot för våra internationella kunder. Men även rekognosering, bakgrundskontroller och resesäkerhet i högriskmiljöer.

Vilka erfarenheter tar du med dig?
Jag kom med en ödmjuk inställning och beslutsamhet om att få lära mig så mycket som möjligt. Att få arbeta med personer med så omfattande erfarenheter från polis, militär och akademi är värt väldigt mycket.

Vad har varit mest oväntat?
Det fanns en liten oro för att det skulle vara grabbkultur på kontoret. Det visade sig inte alls stämma, utan alla här bidrar till en trevlig arbetsmiljö. Vi arbetar hårt och samarbetar för att det alltid ska finnas anledning att fira framgångar.

Vad har du uppskattat mest?
Att jag fick möjligheten att skriva mitt examensarbete på Vesper Group. Ämnet är ”Open source intelligence” (öppen underrättelseinformation) och bakgrundskontroller i samband med rekrytering, något jag fått arbeta mycket med under min praktik.

Vad är planen efter avslutade studier?
Jag vill fortsätta utvecklas inom säkerhetsbranschen, gärna på ett företag eller myndighet som arbetar underrättelsebaserat.


Victoria Anderberg